Caregiver Taga Pag-alaga – Alegre Home Care – San Francisco, CA


Job details
Salary

$18 – $22 an hour

Job Type
Part-time

Benefits
Pulled from the full job description

div{margin-right:0.5rem;margin-bottom:0.5rem;}]]>
.ecydgvn1{margin-top:0.5rem;margin-left:0.5rem;max-width:100%;}]]>
Continuing education credits
Paid time off

Full Job Description

Caregiver Taga Pag-alaga $18 to $22 per hour

NOW OFFERING $500 SIGN-ON BONUS


Benefits:

 • Sahod ng competitive, mga benepisyo sa kalusugan kung ikaw ay nagtratrabaho 30 oras bawat linggo, at isang mga kawani ng pagtanggap at suporta.
 • Ang pag-iiskedyul ay Flexible na part time o hanggang 60 oras bawat linggo.
 • Mangyari pa, laging may bayad. Ang lahat ng mga tungkulin ay itinuturing na part-time/pansamantala, gayunpaman maraming mga empleyado ay nagtatrabaho sa amin para sa higit sa 10 taon
 • Ang ilan ay kasama namin sa buong 20 taon. Gayundin, nag-aalok kami ng patuloy na mga serbisyo at Libreng CEU at libreng online na pag-aaral, at mga insentibo sa referra

Ang Alegre Home Care ay isang buong serbisyo na home care organisasyon (HCO) na ipinagdiriwang ang 28 taon ng serbisyo. Pinahahalagahan namin ang pagkakaiba-iba at kami lamang ang LGBT certified HCO sa Bay Area. Kami po ay naghahanap ng may mahusay na karanasan sa pag-aalaga sa isang residential home care. CNA/CHHA certificate ay advantage! Ito ay isang malaking Plus kung ikaw ay nakarehistro na bilang isang caregiver sa California. Kung hindi, kami ay tutulong sa iyo sa pagkuha ng iyong home care registry numero sa pamamagitan ng home care Services Bureau.

Nag-aalok kami oras-oras pay rate mula sa $18.00 sa $22 bawat oras, fexible na iskedyul at accruable PAID TIME OFF

Benefits:

 • Sahod ng competitive, mga benepisyo sa kalusugan kung ikaw ay nagtratrabaho 30 oras bawat linggo, at isang mga kawani ng pagtanggap at suporta.
 • Ang pag-iiskedyul ay Flexible na part time o hanggang 60 oras bawat linggo.
 • Mangyari pa, laging may bayad. Ang lahat ng mga tungkulin ay itinuturing na part-time/pansamantala, gayunpaman maraming mga empleyado ay nagtatrabaho sa amin para sa higit sa 10 taon
 • Ang ilan ay kasama namin sa buong 20 taon. Gayundin, nag-aalok kami ng patuloy na mga serbisyo at Libreng CEU at libreng online na pag-aaral, at mga insentibo sa referral.

Requirements:

 • Hindi kukulangin sa 1 + taon ng mga karanasan sa healthcare/caregiving.
 • Ang maaasahang uri ng transportasyon na may angkop na seguro ay pinahahalagahan, ngunit hindi kailangan.
 • Ang isang balidong drivers license ay appreciated din, ngunit hindi kailangan. Gayundin, ang mga sumusunod ay kinakailangan na magtrabaho sa Alegre home care & mga tauhan mga:
 • Paniksamen o dibdib Xray (nakuha sa loob ng 90 araw)
 • Nakarehistro sa home care Services Bureau

About Alegre Home Care

Alegre Home Care, Alegre Staffing celebrates its 30th year of service as a full-service temporary staffing and home care agency. We are the ONLY Certified LGBT Business Enterprise Staffing and Home Care Agency. We fully embrace Diversity and Inclusion for all employees and customers.

Pay: $18 – $22 per hour

Job types: Part-time

Education: No education required

Work location: On-site


Hiring Insights

Job activity

Posted Today

Source

Job Overview
Job Location